Vyjádření radního Antonína Tesaříka pro ČTK

Rád bych upozornil, že Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje se týkají dopravní infrastruktury na území celého kraje, nikoliv pouze Brna a přilehlých obcí. Kdybychom před schválením dokumentu, který hodláme vydat letos na podzim, čekali na územní studii, týkající se pouze brněnské aglomerace, všechny plánované projekty v celém Jihomoravském kraji by se na minimálně další čtyři roky rovněž musely odložit. Součástí zásad územního rozvoje je přitom i zajištění větší průchodnosti dálnice D1 Brnem či propojení silnice R52 s dálnicí do Vídně nebo rozšíření a příprava železniční trati na Přerov. Rovněž koridory ZÚR tvoří součásti mezistátních dohod nebo evropských projektů, které je třeba dodržet. Je tomu tak právě v případě přerovské trati nebo zmiňované silnice R52 a posléze dálnice D52, která se má propojit s rakouskou dálnicí A5 na místě stávajícího přechodu.

Možnost dořešit problematickou oblast, která si žádá detailnější zpracování, až po vydání ZÚR územní studií nejenže vyplývá ze stavebního zákona, ale tento postup nám konkrétně u silnice R43 z Kuřimi do Lysic, která na novou brněnskou komunikaci navazuje, přímo doporučilo Ministerstvo životního prostředí. Proto silnice R52 zůstává v ZÚR ve variantě územních rezerv. O reálné návaznosti rozhodne právě až samostatná územní studie, na které hodláme s Brnem a Společnou pracovní skupinou vzájemně spolupracovat.