Materiál Autor Odkaz
Tisková zpráva: Žalobní návrh na zrušení krajských zásad územního rozvoje je neopodstatněný. Stojí na hliněných nohou. OUPSŘ JMK Stáhnout
Reakce na návrh na zrušení ZUR JMK. Oblast ochrany ovzduší. Mgr. Skeřil Ing. Helán Stáhnout
Reakce Odboru dopravy JMK na návrh na zrušení ZÚR JMK Ing. Franek Stáhnout
Analýza kvality ovzduší ve vztahu k jednotlivým územním celkům jihomoravského kraje Mgr. Skeřil Stáhnout
Šíření znečišťujících látek ovzduší v okolí dopravních komunikací Kol. aut. ČHMÚ Stáhnout
Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016 Mgr. Bucek Stáhnout
Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017 Mgr. Bucek Stáhnout
AKTUÁLNÍ: Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Skeřil Stáhnout
AKTUÁLNÍ: Lokální topeniště – Měřicí kampaně kvality ovzduší v obcích JMK během topné sezóny Ing. Helán Stáhnout
Materiál Odkaz
Přistoupení osoby zúčastněné na řízení – vzor pro obec Stáhnout
Přistoupení osoby zúčastněné na řízení – vzor pro město Stáhnout
Přistoupení osoby zúčastněné na řízení – vzor pro městys Stáhnout

Stránku průběžně aktualizujeme.