Záznam živého vysílání Veřejného projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.