Monthly Archives: Září 2020

Dneškem je jednoznačně potvrzeno vedení silnice „43“ v úseku od dálnice D1 přes Brno a dále na sever.

By | Tiskové zprávy | No Comments

Zásady územního rozvoje jsou krajským strategickým dokumentem. Na schválení jejich aktualizace čekala celá jižní Morava. Dneškem (17. září 2020) je jednoznačně potvrzeno vedení silnice „43“ v úseku od dálnice D1 přes Brno a dále na sever.

„Dnešnímu odsouhlasení zastupiteli předcházel několikaletý proces, tým odborníků vypracoval územní studii, která doporučila, kterým koridorem vést silnici „43“, z dokumentu jsme také mohli posoudit, zda potřebujeme jihozápadní tangentu a v kterých místech napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1. Jsem rád, že se podařilo dodržet původně navržený časový harmonogram a s celým týmem jsme tento dokument přivedli až k jeho schválení. Jihomoravský kraj tímto splnil svůj úkol a další už je na Ředitelství silnic a dálnic ČR, které může začít tyto stavby projekčně připravovat,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček.

Do předem stanoveného procesu schvalování a projednávání tohoto důležitého dokumentu vstoupil v březnu vládou vyhlášený nouzový stav. Proto padlo v úvodu května rozhodnutí, že veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. S dotazy se připojilo několik desítek občanů. Celkově se tohoto veřejného projednání účastnilo přes pět set občanů.

„Vyslechli jsme všechny námitky, připomínky a argumenty, které byly k tomuto dokumentu vzneseny. Jsem přesvědčený, že pořizovatel, tedy krajský úřad, udělal vše pro to, aby byla aktualizace zásad územního rozvoje zpracována přesně podle všech platných zákonných norem,“ uzavřel hejtman Bohumil Šimek.