Prezentace aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

By 21/05/2020 Ostatní No Comments