Zde jsme připravili stránku pro média, kde si můžete stáhnout materiály k jednotlivým tématům v podobě press packů. Každý press pack obsahuje maximum audiovizuálních materiálů, které máme k danému tématu k dispozici. Množství materiálů se neustále rozšiřuje.

Materiály jsou distribuovány pod licencí BY-NC-SA.

Licence umožňuje šířit a upravovat dílo, ale pouze nekomerčně a zavazuje toho, kdo dílo upravil zachovat jeho nekomerční charakter.

BY-NC-SAx

Poslední tiskové zprávy:

Práce na vyhotovení územní studie pokračují, jsou zapracovány připomínky obcí a dotčených orgánů

| Tiskové zprávy | No Comments

V loňském roce zadal Jihomoravský kraj v rámci veřejné zakázky zpracování „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ architektonické kanceláři knesl kynčl…

Krajský soud rozhodl ve prospěch Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to v celém rozsahu

| Tiskové zprávy | No Comments

Již podruhé se některé obce pokoušely zrušit zásady územního rozvoje, tedy základní dokument pro rozvoj a plánování Jihomoravského kraje. Vadily jim jen některé silniční záměry, přesto se dožadovaly zrušení dokumentu…

Prezentace analytické části územní studie obcím a městským částem.

| Tiskové zprávy | No Comments

Dne 04.12.2017 prezentoval projektant analytickou část územní studie obcím a městským částem. Záznam přednášky můžete sledovat níže na stránce: Prezentaci projektatna jako PDF si můžete stáhnout na tomto odkazu. Další…

Kraj podal na soud vyjádření proti žalobě ZÚR. Za správně zpracovaný dokument se postavilo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

| Tiskové zprávy | No Comments

V pondělí 4. září předali Krajskému soudu v Brně právní zástupci Jihomoravského kraje vyjádření k žalobě Zásad územního rozvoje JMK. Dokument poukazuje na hrubé nedostatky žaloby postavené na nepřesných faktech, která jsou…

Press packy:


V každém press packu je maximum dostupných materiálů k tématu. Články, usnesení vlády, smlouvy, mapy, obrázky, videa atp. Press pack obsahuje vše, co k danému tématu můžete potřebovat.
Téma Verze Odkaz
Press pack Dálnice D43 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Dálnice D52 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Dálnice D55 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Územní studie pro Brno a přilehlé obce 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Obchvat Znojma 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Obchvat Břeclavi 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Alternativní dopravní koncepce 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Ovzduší 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Křenovická spojka 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack Železniční uzel Brno 1.00 Stáhnout aktuální verzi
Press pack LAPV a sucho 1.00 Stáhnout aktuální verzi

Mapy:


Položka Popis Velikost souboru Odkaz
Vydané zásady územního rozvoje Velká mapa ZÚR jako PDF a PNG (různé varianty kvality) 20 MB Stáhnout

Dokumenty:


Položka Popis Velikost souboru Odkaz
Návrh zadání územní studie Dokument PDF 2 MB Stáhnout/Otevřít

Stránku průběžně aktualizujeme.