Zásady územního rozvoje jsou klíčovým dokumentem kraje pro plánování rozvoje území.
S dokumentem se můžete seznámit buď vyhledáváním v záměrech, nebo studiem témat, či otázek a odpovědí.