Zásady územního rozvoje jsou klíčovým dokumentem kraje pro plánování rozvoje území.
S dokumentem se můžete seznámit buď vyhledáváním v záměrech, nebo studiem témat, či otázek a odpovědí.

Aktuální dokumenty:
Materiál Datum Autor Odkaz
Aktualizace č.1 ZUR JMK vč. oponentních materiálů (17 MB) 6.2.2020 J.Kynčl a OUPSŘ JMK Otevřít PDF
Vyhodnocení připomínek obcí a MČ Brna k návrhu Aktualizace č.1 ZUR JMK (1.6 MB) 2.3.2020 OUPSŘ JMK Otevřít PDF
Vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Aktualizace č.1 ZUR JMK (17 MB) 2.3.2020 OUPSŘ JMK Otevřít PDF
Vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Aktualizace č.1 ZUR JMK – Přílohy (37 MB) 5.3.2020 OUPSŘ JMK Stáhnout ZIP
Prezentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje – verze pro veřejné projednání (6 MB) 9.6.2020 OUPSŘ JMK Otevřít PDF
Vyhodnocení vlivu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na uržitelný rozvoj území – verze pro veřejné projednání (6 MB) 9.6.2020 OUPSŘ JMK Otevřít PDF
Prezentace Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje – verze pro veřejné projednání (6 MB) 16.6.2020 OUPSŘ JMK Stáhnout PPTX