Category Archives: Ostatní

Územní studie: prezentace výsledků.

By | Ostatní | No Comments

Dne 10.12.2018 představil projektant výsledky práce na Územní studii. Přednáška se skládá z následujících bloků:

– Širší vazby řešení silniční a dálniční sítě. (15:37)
– Navržené varianty (21:37)
– Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického (37:44)
– Porovnání variant z hlediska životního prostředí (58:38)
– Porovnání variant z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie (1:23:50)
– Diskuze (1:43:33)

Kompletní prezentaci projektanta jako PDF si můžete stáhnout na stránce Územní studie.

VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ – TERMÍNY

By | Ostatní | No Comments

Veřejná projednání Zásad územního rozvoje JMK se uskuteční v následujících dnech na místech:

1. června od 14:00 hodin – Brno
sál Univerzitního kina Scala, Moravské náměstí 3/127

2. června od 14:00 hodin – Břeclav
Městský úřad v Břeclavi, zasedací místnost č. 112, nám. T. G. Masaryka 3

3. června 2016 od 14:00 hodin – Hodonín
Sál Evropa Masarykova muzea v Hodoníně, Národní třída 21

6. června 2016 od 14:00 hodin – Blansko
Městský úřad v Blansku, velká zasedací místnost č. 102, 1. patro, nám. Republiky 1

7. června 2016 od 14:00 hodin – Vyškov
kino Sokolský dům, Tyršova 2

8. června 2016 od 14:00 hodin – Znojmo
Městský úřad ve Znojmě, velký jednací sál, 1. poschodí, nám. Armády 8

Veřejná vyhláška oznamující veřejné projenání na úřední desce JMK.