Vyhodnocení připomínek k analytické části Územní studie: Záznam přednášky

Dne 28.3.2018 byl obcím a městským částem prezentován stav prací na Územní studii po zapracování připomínek. Záznam přednášky můžete sledovat níže na stránce:

Prezentaci projektatna jako PDF si můžete stáhnout na tomto odkazu.