Monthly Archives: Duben 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA: Připravují se veřejná projednávání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, spuštěn informační portál

By | Tiskové zprávy | No Comments

Jihomoravský kraj připravil veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (ZÚR JMK), které navazuje na projednání v minulém roce. Oba dokumenty jsou podle výsledků tzv. společného jednání upraveny a můžete se s nimi seznámit na webové stránce věnované ZÚR JMK. Naleznete na ní kompletní dokumentaci i webovou aplikaci sloužící k vyhledávání informací o záměrech podle obcí. Aplikace byla nově rozšířena o možnost vyhledávání podle konkrétního záměru. Jihomoravský kraj nabízí možnost přímé elektronické komunikace pro podání připomínek nebo námitek prostřednictvím elektronického formuláře. Vše najdete na úvodní straně webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz kliknutím na ZÚR JMK v zelené ploše. Termín pro podání připomínek a námitek je 15. června 2016.
V souvislosti se zahájením veřejného projednání a zveřejněním dokumentu ZÚR JMK připravil Jihomoravský kraj informační portál www.zurka.cz (mezi stránkami JMK a novým portálem funguje jednoduchý prolink). Nový web nabízí informace k často diskutovaným tématům (dálnice D52, D55, D43, územní studie pro Brno a okolí, problematika ovzduší atd.), zpracované hlouběji do historie a poskytující více informací. Průběh přípravy dokumentu přibližuje časová osa, často kladené dotazy jsou zodpovězené v sekci Otázky a odpovědi. Aktuality a tiskové zprávy k ZÚR JMK najdou uživatelé na blogu, médiím jsou k dispozici press packy. Na stránce rovněž fungují odkazy na kompletní dokumentaci i starší verze ZÚR JMK.
O návrhu ZÚR JMK bude mít veřejnost možnost diskutovat se zástupci Jihomoravského kraje a s projektantem na veřejných jednáních, která se uskuteční na šesti místech Jihomoravského kraje:
1. června 2016 – Brno, Sál Univerzitního kina Scala
2. června 2016 – Břeclav, Městský úřad v Břeclavi
3. června 2016 – Hodonín, Sál Evropa Masarykova muzea
6. června 2016 – Blansko, Městský úřad v Blansku
7. června 2016 – Vyškov, Sokolský dům
8. června 2016 – Znojmo, Městský úřad ve Znojmě, velký jednací sál
Začátky všech veřejných projednání jsou ve 14 hodin.

Více: www.zurka.cz

VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ – TERMÍNY

By | Ostatní | No Comments

Veřejná projednání Zásad územního rozvoje JMK se uskuteční v následujících dnech na místech:

1. června od 14:00 hodin – Brno
sál Univerzitního kina Scala, Moravské náměstí 3/127

2. června od 14:00 hodin – Břeclav
Městský úřad v Břeclavi, zasedací místnost č. 112, nám. T. G. Masaryka 3

3. června 2016 od 14:00 hodin – Hodonín
Sál Evropa Masarykova muzea v Hodoníně, Národní třída 21

6. června 2016 od 14:00 hodin – Blansko
Městský úřad v Blansku, velká zasedací místnost č. 102, 1. patro, nám. Republiky 1

7. června 2016 od 14:00 hodin – Vyškov
kino Sokolský dům, Tyršova 2

8. června 2016 od 14:00 hodin – Znojmo
Městský úřad ve Znojmě, velký jednací sál, 1. poschodí, nám. Armády 8

Veřejná vyhláška oznamující veřejné projenání na úřední desce JMK.