Daily Archives: 01/06/2016

TISKOVÁ ZPRÁVA: Odstartovala série veřejných projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

By | Tiskové zprávy | No Comments

Blíže se seznámit se záměry ve své obci i v celém kraji se mohou v prvních červnových dnech účastníci veřejných projednání, která v souvislosti s vydáním dokumentu Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) připravil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Zástupci kraje, projektanti i pracovníci Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje budou s představiteli obcí i řadovými občany, kteří o tematiku projeví zájem, besedovat na šesti místech – akce odstartovala 1. června v brněnském kině Scala, následují Břeclav (2. 6.), Hodonín (3. 6.), Blansko (6. 6.), Vyškov (7. 6.) a Znojmo (8. 6.).

„Všechna veřejná projednání odstartujeme projekcí videospotu, který přítomné obeznámí s problematikou územního plánování, objasní, co vše územní plánování obnáší a co vydání dokumentu ZÚR JMK předchází. Následovat bude prezentace často diskutovaných záměrů v daném regionu spojená s animací a na závěr nebude chybět diskuze s občany,“ upřesnil program setkání radní Antonín Tesařík, pověřený přípravou dokumentu. Na místě občané dostanou do rukou mapku svého regionu s legendou i výpis jednotlivých záměrů pro danou oblast. Mezi konkrétní záměry, na něž se veřejná projednání budou především soustředit, patří mj. zkapacitnění dálnice D1 a územní studie, týkající se Brna a přilehlých obcí, D52 a Baťův kanál v Břeclavi, v Hodoníně D55 a rovněž Baťův kanál, v Blansku D43, ve Vyškově I/50 a železniční tratě č. 300 a 340, ve Znojmě I/38 a lokalita Plaveč, územní rezerva pro akumulaci povrchových vod.

V předsálí veřejných projednání budou v jednotlivých městech k dispozici počítače a pracovníci krajského úřadu budou připraveni pomoci občanům s orientací v samotném dokumentu a internetovými aplikacemi, díky nimž lze vyhledávat záměry podle obcí nebo podle typu záměru. V pauze před samotnou diskuzí upřesní případné nejasnosti nebo poradí s formulací otázek. Po zakončení série projednání bude možnost se k dokumentu vyjádřit formou námitek nebo připomínek, a to do 15. června 2016.

Více informací najdete na www.zurka.cz .